Kéo cả 2 sợi.

Đăng bởi 1
11/10/2014
Một giáo sư sinh vật học người Bỉ rất yêu muông thú, ông đào tạo được một con vẹt có thể nói 2 ngoại ngữ. Giáo sư buộc vào mỗi chân nó một sợi dây, một mầu xanh, một mầu đỏ.
 Khi bạn bè đến chơi, ông giật sợi dây mầu xanh, lập tức con vẹt sổ ra một tràng tiếng Pháp. Giật sợi dây mầu đỏ con vẹt nói toàn tiếng Đức.
 
Ai cũng thán phục tài giáo sư cũng như con vẹt.
 
- Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi giật cùng lúc cả hai sợi dây? – Một người hỏi.
 
- Tao sẽ ngã lộn cổ, thằng ngu! – Con vẹt thét lên the thé.

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan