Ai thay đổi lịch sử

Đăng bởi 1
02/08/2017
Trong giờ Sử, cô thấy Bư đang nói chuyện. - Bư, em hãy cho cô biết: Ai là người làm thay đổi bộ mặt lịch sử Việt Nam ở giai đoạn Trịnh – Nguyễn suy vong.

– Dạ thưa cô… nhà viết sử.

Add comment

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan