Bằng chân nào

Đăng bởi 1
08/11/2014
Xe đang chạy vun vút, chợt vợ ngồi sau tay lái hốt hoảng hỏi chồng: "Thôi chết! Phanh đâu rồi anh ơi?".
- Bỏ chân ga, chuyển sang bàn đạp bên trái nó!
 
- Ôi! Chẳng có gì ở bên trái cả.
 
- Vô lý, thế thì nhả nốt chân côn để đạp bàn phanh ở bên phải nó!
 
- Làm gì có phanh ở bên đó! Nhanh lên anh?
 
- Trời ơi, ga ở bên phải, côn ở bên trái cơ mà. Đạp bàn phanh ở giữa, mau lên!
 
- Bằng chân nào hở anh?

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan