Bệnh hoang tưởng

Đăng bởi 1
01/04/2017
Bốn bệnh nhân tâm thần nói chuyện với nhau. Người thứ nhất nói: – Tớ là thiên sứ được người cử xuống trái đất giúp đỡ các số phận không may mắn.

Người thứ 2 cắt ngang:

– Cậu đừng nói linh tinh nữa, tớ mới chính là người được thượng đế cử xuống đấy chứ!

Người thứ 3 chen vào:

– Hai cậu tầm bậy nào. Tớ mới chính là người đó.

Người thứ 4 lúc này mới nói:

– Các cậu làm tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ nhớ là có cử ai xuống đâu?

– ??!

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan