Biết rồi còn hỏi.

Đăng bởi 1
11/10/2014
Có 1 cô gái đi ngang qua tiệm bán đồ phía trước tiệm nuôi 1 con vẹt
Con vẹt mới kêu cô gái lại
C.vẹt: cô kia....
C.gái: có chuyện gì ?????
C.vẹt: đồ xấu hoắc !
Cô gái liền tức giận và bỏ đi.
 
Ngày hôm sau cô gái lại đi ngang qua tiệm đó và cũng gặp lại con vẹt đó.
C.vẹt: cô kia....
C.gái: có chuyện gì ?????
C.vẹt: đồ xấu hoắc !
 
Cô gái tức quá và liền vào tiệm đó và nói với chủ tiệm rằng...
-Ông hãy dạy lại con vẹt của ông nếu không tôi sẻ kiện con vẹt vì tội sỉ nhục người khác.
 
Ngày hôm sau cô gái đi ngang qua và gặp lại con vẹt.
C.vẹt: Ê, cô gái......
 
Lần này cô gái vênh mặt và hỏi con vẹt:
- Có chuyện gì ???
C.vẹt: hehe biết rồi còn hỏi...

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan