Cho xem lại

Đăng bởi 1
29/10/2014
Ông chồng thắng xe kip thời, bước xuống, mang con ếch đặt qua vệ đường.
Con ếch bỗng nói :
- Cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi sẽ cho gia đình ông một điều ước !
cho xem lại
 
Người đàn ông nói:
 
- Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay?
 
Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con ếch nói:
 
- Khó quá... Hay ông xin điều khác đi!
 
Lúc đó bà vợ trong xe bước ra và nói:
 
- Vậy hãy làm cho tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay được không?
 
Ếch nhìn bà vợ rồi quay lại nói với ông chồng:
 
- Ông... cho tôi xem lại con chó, tôi sẽ cố gắng.

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan