Chúng mày ngu lắm

Đăng bởi 1
02/10/2014
Giáo viên:
- " Tý là bạn duy nhất được 9/10 điểm "
 Tý đứng lên vỗ ngực:
- " Nguyên cái lớp này ngu hết chỗ nói ! Bài kiểm tra dễ vậy mà… "
.
.
.
Giáo viên:
- " …. Còn các bạn khác đều đc 10 điểm "
Add comment

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan