Cò Công Cua Còng Chửi Con Cọp

Đăng bởi 1
09/10/2014
Cạnh Chùm Cây Chi Chít Cỏ, Có Con Cua Canh Chừng Chụp Con Cá. Chợt Con Còng Chụp Con Cá Của Cua.
Cua Cự: - Con Cá Của Cua.
Còng Cãi: - Con Cá Của Còng.
 
Cua Còng Cứ Cãi Cọ:
 
- Của Cua
 
- Của Còng,
 
- Của Cua
 
- Của Còng.
 
Cạnh Có Con Công, Con Cò Cũng Cùng Coi Chúng Cãi Cọ.
Cò: Con Cá Của Còng, Còng Có Công Chụp.
 
Công Cự: Con Cá Của Cua, Cua Có Công Canh Chừng.
 
Công - Cò Cũng Cãi Cọ:
 
- Của Cua
 
- Của Còng,
 
- Của Cua
 
- Của Còng...
 
Chợt Có Con Cọp, Cọp Cười: Con Cá, Con Cua, Con Còng, Con Công, Con Cò Của Cọp
 
Cò Công Cua Còng Chửi Con Cọp : -Cái CC =))))

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan