Cũng kho rõ vì là

Đăng bởi 1
08/10/2014
Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia:
- Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?
 - Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan