Dựa vào đâu

Đăng bởi 1
19/10/2014
Quan toà: Cô dựa vào đâu mà nói -“anh này hiếp cô” Cô gái: Tôi... tôi
.......
.......
....... ....... ....... .......
dựa vào tường
 

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan