Giảm biên chế

Đăng bởi 1
01/08/2017
Hai nhà doanh nghiệp nhỏ trò chuyện về thời kỳ khó khăn và sự đình đốn trong công việc: - Tôi buộc phải giảm một nửa biên chế - một người nói.

– Tôi cũng vậy – người kia đáp

– Nhưng anh chỉ có mỗi một nhân viên là bà Juhanson thôi mà

– Đúng thế! Nhưng tôi đã thay bà Juhanson năm mươi tuổi bằng cô Anderson hai mươi lăm tuổi.

Add comment

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan