Hố nặng

Đăng bởi 1
07/06/2015
Một khách hàng tới quầy tính tiền của siêu thị nói:
- Hôm qua tôi mua hàng ở đây và hóa đơn bị tính nhầm tới 100 đôla.
 
Anh chàng thu ngân siêu thị nhún vai đáp:
 
- Quá muộn thưa ông. Đáng lẽ ông phải nói ngay từ hôm qua vì chúng tôi đã khóa sổ rồi.
 
- Có nghĩa là tôi được giữ lại 100 đô la tiền thừa này?
 
- !?!

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan