Lại hụt mẹ nó rồi

Đăng bởi 1
13/10/2014
Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:
- Dis mẹ, hụt!!!
Ni cô liền nói: Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy ạ!
 Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: Dis mẹ, hụt !!!
 
Ni cô bèn can: Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy ạ!
 
 
Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: Dis mẹ, lại hụt!!!
 
 
Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui.
 
 
Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: Dis mẹ, lại hụt!!
 

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan