Sinh viên nông nghiệp đi thi

Đăng bởi 1
25/08/2014
Hai sinh viên Đại học Nông Nghiệp thi xong ra nói chuyện với nhau: A: Mày bốc phải câu gì?
Tí: Tao bốc phải phân bắc.
Tèo: Thế thì ngon quá rồi! Tao bốc phải phân chuồng. Nuốt không nổi mày ơi...
Add comment

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan