Thiên nhiên đã cảnh báo

Đăng bởi 1
11/10/2014
Một cơn giông sấm sét loang loáng, mưa như trút.
Chị vợ hỏi chồng:
- "Anh có nhớ bữa chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó, trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay"
 - Quên sao được, nhưng đáng tiếc là tôi đã coi thường lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên.
 

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan