Tội nghiệp thầng Ai Đôn Nâu.

Đăng bởi 1
03/10/2014
Một anh VN đi du học. Sáng nọ có đám cưới, anh VN hỏi bạn cùng phòng:
- Đám cưới ai thế??
- I don't know. - Anh Tây trả lời
- Ờ
 ... Buổi chiều có đám ma:
 
- Đám ma ai thế?
 
- I don't know.
 
- Ờ ... Ơ nghĩ cũng tội nghiệp cái thằng Ai Đôn Nâu sáng nay vừa mới cưới mà giờ đã chết rồi

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan