Truyện cười động vật

Cấm yêu
Khi rắn độc sợ mình có độc
Cơ quan sinh dục trên mặt
Ai huấn luyện ai
Mồi ngon
Thỏ và gấu
Đi tù mọt gông.
Gà trống pê đê.
Rút kinh nghiệm.
Kéo cả 2 sợi.
Biết rồi còn hỏi.
Voi và kiến
Đang tải . . .tai truyen cuoi hay nhat
...Xem Thêm...