Voi và kiến

Đăng bởi 1
11/10/2014
Con kiến thấy con voi đang bơi, liền nói:
-"Mày có giỏi bước lên đây!"
Voi liền bò lên bờ, kiến nhìn và nói:
-"Xuống lại đi"
 Voi tức giận:
-"Mày làm gì đó?"
 
Kiến nói:
-"Không có gì, cái quần bơi của tao bị mất, coi thử mày có mặc nó không thôi

Bạn Chưa Đọc

 

 

Truyện Cười Liên Quan